Doç. Dr. UMUT CANLI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. UMUT CANLI

T: (0282) 250 3217

M ucanli@nku.edu.tr

W ucanli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Ana Bilim Dalı:Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Akademik Görevler
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdürü TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2019-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2017-2018
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Beden Eğitimi Öğretmeni MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2008-2017
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Antrenman
Fiziksel Uygunluk
Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ADIGÜZEL N. S., CANLI U., Examination the effects of aerobic and resistance exercise on body compositions of Sedentary Male Individuals, Journal of Education and Training Studies, vol. 7, pp. 30-36, 2019.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric
2. CANLI U., Effects of neuromuscular training on motoric and selected basketball skills in pre-pubescent basketball players, Universal Journal of Educational Research, vol. 7, pp. 16-23, 2019.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric
3. KOÇAK Ç. V., CANLI U., Investigation of academic self efficacy of university students in the sports area, Asian Journal of Education and Training, vol. 5, pp. 56-62, 2019.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric
4. CANLI U., ARI Y., ÖZMUTLU İ., The Effects of Morphological Structure and Fatigue on the Passing Skill in Pre-Pubescent Basketball Players, Journal of Education and Training Studies, vol. 6, pp. 37-43, 2018.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric
5. CANLI U., KOÇAK Ç. V., The relationship of shooting skill with functional movement performance and attention level of basketball players, Journal of Education and Training Studies, vol. 6, pp. 49-54, 2018.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric
6. CANLI U., The Effect of Somatotype Profiles of Adolescent Basketball Players on Biomotoric Characteristics and Ability, IOSR Journal of Sports and Physical Education, vol. 4, pp. 61-66, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
7. CANLI U., Comparasion of Anthropometric characteristics biomotorical performance and skill levels of 12-14 years old basketball players, European Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 3, pp. 13-26, 2017.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CANLI U., TOKSÖZ İ., SÜT N., TAŞKIN C., 8.sınıf ve 9.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimine dersine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından karşılaştırılması, Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergis, cilt 1, ss. 7-13, 2019.
Özgün Makale
2. ÇEŞMECİ İ., TURAN İ. T., CANLI U., ERŞEN E., 12-14 Yaş Basketbolcuların Şut Performansları ile Somatotip Yapıları ve Bazı Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi, Research in Sports Science, cilt 9, ss. 11-16, 2019.
Özgün Makale Erişim Linki
3. CANLI U., Adölesan basketbolcuların morfolojik yapıları, motorik performansları ve dikkat düzeylerinin teknik beceriler ile ilişkisi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 17, ss. 187-196, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
4. CANLI U., Puberte öncesi futbolcuların oynadıkları mevkilere göre atletik ve teknik performanslarının karşılaştırılması, Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, cilt 5, ss. 23-30, 2019.
Özgün Makale
5. CANLI U., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., Ortaokul öğrencilerinin matematik becerileri, beden eğitimi yatkınlıkları ve motor performansları arasındaki ilişkinin araştırılması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 24, ss. 41-50, 2019.
Özgün Makale
6. CANLI U., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., Ortaokul Öğrencilerinde Akademik Başarı, Okuma Performansı ve Motorik Beceri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Spormetre, cilt 17, ss. 209-218, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
7. CANLI U., TOKSÖZ İ., ÖZMUTLU İ., Assessment of multiple intelligence domains, socio economic levels and skills of basketball players, Journal of Human Sciences, cilt 14, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
8. CANLI U., Basketbolculara terabant ile uygulanan kuvvet antrenmanlarının motorik beceriler ve şut performansı üzerine etkisi, International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017.
Özgün Makale
9. CANLI U., GÜNAY M., Basketbol Oynayan Erkek Çocukların Akademik Başarılarının Bazı Değişkenler ile İlişkisi, International Journal of Sports Exercise and Training Science, cilt 2, ss. 39-49, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. CANLI U., Çocuklar için Spor Eğitimi, Bölüm: Çocuklarda Hareket Eğitimi ve Beceri Gelişimi, Yayın Yeri: Gazi Yayınevi, Editör: Canlı U, Taşkın C, Koçak Ç V, 2019.
Bilimsel Kitap
2. CANLI U., KARAÇAM A., SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Bölüm: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Öz Saygıları, Yayın Yeri: Gece Akademi, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARATAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ILKIM, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTINKÖK, 2019.
Bilimsel Kitap
3. TAŞKIN C., CANLI U., Spor Bilimleri Araştırmaları, Bölüm: Öğretmen Adaylarının Mücadele Sporlarına Yönelik Tutumları, Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi, Editör: Zeynep Filiz DİNÇ,, 2019.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. CANLI U., ADIGÜZEL N. S., Spor Bilimleri Araştırmaları, Bölüm: Öğretmen Adaylarının Mental Dayanıklılık Özelliklerinin İncelenmesi.., Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi, Editör: Zeynep Filiz DİNÇ, 2019.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
5. CANLI U., Bilimin ilkeleri ışığında spor, Bölüm: Propriosepsiyon kavramı ve proprioseptif antrenmanlar, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Doç. Dr. İlker Özmutlu, 2018.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KOÇAK Ç. V., CANLI U., Beden Eğitimi ve Spor Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi, 10.Internatiional Congress on Social Sciences and Sports, Hatay/TURKEY (23.11.2018-25.11.2018).
Özet bildiri
2. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., An Investigation of the Physical Education Teacher Candidates About theSupervising Teachers in Teaching Practice, 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdag/Turkey (15.10.2018-17.10.2018).
Tam metin bildiri
3. CANLI U., Relationship of shooting skill with Functional Movement Performance and Attention Level of Basketball Players, First Eurasian Sport Sciences Congress Tebriz / İRAN (10.10.2018-12.10.2018).
Tam metin bildiri
4. CANLI U., The Relationship between Technical Skills of Football Playing Children and Their Athletic Performance and Psychological Skills, First Eurasian Sport Sciences Congress Tebriz / İRAN (10.10.2018-12.10.2018).
Tam metin bildiri
5. KARAÇAM A., CANLI U., Zest for work in physical education and sport teachers’ perceptions of success, First Eurasian Sports Sciences Congress/Tebriz-İRAN (10.10.2018-12.10.2018).
Özet bildiri
6. TAŞKIN C., ILGAZ G., SÖNMEYENMAKAS A., CANLI U., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programları İçin Bilişim Teknolojileri İhtiyaç Analizi, 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (12.09.2018-14.09.2018).
Özet bildiri
7. ÖZMUTLU İ., APAYDIN U., EROĞLU B., ERSÖZ G., CANLI U., Okul Sporları Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik DüzeylerininBelirlenmesi, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
8. CANLI U., ARI Y., ÖZMUTLU İ., Puberte Öncesi Basketbolcularda Morfolojik Yapının ve Yorgunluğun Pas BecerisiÜzerindeki Etkisi, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
9. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Puberte Öncesi Futbolcuların Solunum Fonksiyonlarının Motor Beceriler ileKolerasyonları, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
10. ERSÖZ G., EROĞLU A. K., EROĞLU B., CANLI U., ÖZMUTLU İ., KURBAN G., BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
11. ERSÖZ G., EROĞLU B., CANLI U., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TARIK K., İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ZEKÂ PUANI, KUVVET, SÜRAT, BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA VE SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
12. EROĞLU B., ERSÖZ G., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Pilates Egzersizinin Bazı Antropometrik Değerler, Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyine Etkisi, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
13. ADIGÜZEL N. S., KARAÇAM A., CANLI U., Aerobik Antrenmanlar ile Kuvvet AntrenmanlarınınBioelektiriksel İmpedans Yöntemi ile Vücut KompozisyonuÜzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi (05.04.2018-08.04.2018).
Özet bildiri
14. CANLI U., ÖZMUTLU İ., 5.Sınıfta Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Akademik Başarı, Okuma ve MotorPerformanslarının Karşılaştırılması, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
15. CANLI U., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Becerileri, Beden Eğitimi Yatkınlıkları ve MotorPerformanslarının Değerlendirilmesi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
16. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., EROĞLU B., erceylan o., Özel Düzenlenmiş Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Genç ErkekBasketbolcularda Sıçrama, Sürat, Kuvvet ve Çeviklik Üzerine Etkisi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
17. ERSÖZ G., güvenç g., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Transteorik Model Perspektifinden Adölesanlarda Egzersiz Davranışları, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri
18. ERSÖZ G., CANLI U., IŞIK Ö., YILDIRIM İ., ERSÖZ Y., Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Davranışı ve Genel Öz-Yeterliğin Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına Göre İncelenmesi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri
19. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TOKSÖZ İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Futbolcuların sözel olmayan zeka performansları ile solunum fonksiyonları, motorik becerileri ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
20. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., ata n., Genç Tenisçilerde Core Antrenmanın Denge, Anaerobik Güç ve Kuvvet Üzerine Etkisi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
21. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., CANLI U., ATA N., Özel eğitim dersinin beden eğitimi öğretmen adaylarında özel gereksinimli bireylere yönelik tutum ve empatik eğilim düzeylerine etkisi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
22. CANLI U., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., Investigation of the relationship between academic achievement, reading performance and motor skill in secondary school students, European Conference on Science, Art Culture-Prague/CZECHIA (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
23. CANLI U., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., KARAÇAM A., The effect of motoric performance on shooting skill of basketball players, European Conference on Science, Art Culture-Prague/CZECHIA (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
24. CANLI U., TOKSÖZ İ., ÖZMUTLU İ., Assessment of multiple intelligence domains,socio economic levels,body compositions and skills of basketball players, The International Balkan Conference in Sport Sciences-Bursa/TURKEY (21.05.2017-23.05.2017).
Özet bildiri
25. CANLI U., The effect of strength trainings by using theraband on the motor skills and shooting performance of basketball players, 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research-Rome/ITALY (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
26. CANLI U., Adölesan basketbolcuların somatotip profillerinin biyomotorik özelliklere ve beceriye etkisi, 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (01.11.2016-04.11.2016).
Özet bildiri
27. CANLI U., GÜNAY M., The relation between the anthropometric,biomotor and physiological characteristics of secondary school children and their academic success levels, 3.İnternational Balkan Conference in Sport Sciences-Tetova/MACEDONİA (27.05.2016-28.05.2016).
Özet bildiri
28. CANLI U., GÜNAY M., Basketbol oynayan erkek çocukların akademik başarılarının bazı değişkenler ile ilişkisi, Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (Usbak) 10-13 Eylül 2015-Çanakkale/TÜRKİYE (10.09.2015-13.09.2015).
Özet bildiri
29. CANLI U., TOKSÖZ İ., SÜT N., TAŞKIN C., Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları, 4th International Conference on Science Culture and Sport-Ohri/MACEDONİA (22.05.2015-26.05.2015).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. CANLI U., 12-14 yaş basketbolcuların antropometrik özellikleri,biyomotorik performansları ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi, 6.Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu-EDİRNE (18.05.2017-19.05.2017).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Çocuklar için spor eğitimi, Yayın Yeri: Gazi Yayınevi, Editör.
Uluslararası Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
2. Türk Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Üyelikler
Spor Bilimleri Derneği, Üye, 2018-.