Dr. Öğr. Üyesi UMUT CANLI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi UMUT CANLI

T: (0282) 250 3217

M ucanli@nku.edu.tr

W ucanli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CANLI U., TOKSÖZ İ., ÖZMUTLU İ., Assessment of multiple intelligence domains, socio economic levels and skills of basketball players, Journal of Human Sciences, vol. 14, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. CANLI U., Basketbolculara terabant ile uygulanan kuvvet antrenmanlarının motorik beceriler ve şut performansı üzerine etkisi, International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017.
Özgün Makale
3. CANLI U., The Effect of Somatotype Profiles of Adolescent Basketball Players on Biomotoric Characteristics and Ability, IOSR Journal of Sports and Physical Education, vol. 4, pp. 61-66, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
4. CANLI U., Comparasion of Anthropometric characteristics biomotorical performance and skill levels of 12-14 years old basketball players, European Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 3, pp. 13-26, 2017.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric Erişim Linki
5. CANLI U., GÜNAY M., Basketbol Oynayan Erkek Çocukların Akademik Başarılarının Bazı Değişkenler ile İlişkisi, International Journal of Sports Exercise and Training Science, vol. 2, pp. 39-49, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZMUTLU İ., APAYDIN U., EROĞLU B., ERSÖZ G., CANLI U., Okul Sporları Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik DüzeylerininBelirlenmesi, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
2. CANLI U., ARI Y., ÖZMUTLU İ., Puberte Öncesi Basketbolcularda Morfolojik Yapının ve Yorgunluğun Pas BecerisiÜzerindeki Etkisi, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
3. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Puberte Öncesi Futbolcuların Solunum Fonksiyonlarının Motor Beceriler ileKolerasyonları, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
4. ERSÖZ G., EROĞLU A. K., EROĞLU B., CANLI U., ÖZMUTLU İ., KURBAN G., BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
5. ERSÖZ G., EROĞLU B., CANLI U., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TARIK K., İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ZEKÂ PUANI, KUVVET, SÜRAT, BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA VE SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
6. EROĞLU B., ERSÖZ G., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Pilates Egzersizinin Bazı Antropometrik Değerler, Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyine Etkisi, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
7. ADIGÜZEL N. S., KARAÇAM A., CANLI U., Aerobik Antrenmanlar ile Kuvvet AntrenmanlarınınBioelektiriksel İmpedans Yöntemi ile Vücut KompozisyonuÜzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi (05.04.2018-08.04.2018).
Özet bildiri
8. CANLI U., ÖZMUTLU İ., 5.Sınıfta Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Akademik Başarı, Okuma ve MotorPerformanslarının Karşılaştırılması, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. CANLI U., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Becerileri, Beden Eğitimi Yatkınlıkları ve MotorPerformanslarının Değerlendirilmesi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., EROĞLU B., erceylan o., Özel Düzenlenmiş Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Genç ErkekBasketbolcularda Sıçrama, Sürat, Kuvvet ve Çeviklik Üzerine Etkisi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
11. ERSÖZ G., güvenç g., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Transteorik Model Perspektifinden Adölesanlarda Egzersiz Davranışları, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri
12. ERSÖZ G., CANLI U., IŞIK Ö., YILDIRIM İ., ERSÖZ Y., Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Davranışı ve Genel Öz-Yeterliğin Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına Göre İncelenmesi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri
13. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TOKSÖZ İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Futbolcuların sözel olmayan zeka performansları ile solunum fonksiyonları, motorik becerileri ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
14. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., ata n., Genç Tenisçilerde Core Antrenmanın Denge, Anaerobik Güç ve Kuvvet Üzerine Etkisi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
15. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., CANLI U., ATA N., Özel eğitim dersinin beden eğitimi öğretmen adaylarında özel gereksinimli bireylere yönelik tutum ve empatik eğilim düzeylerine etkisi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
16. CANLI U., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., Investigation of the relationship between academic achievement, reading performance and motor skill in secondary school students, European Conference on Science, Art Culture-Prague/CZECHIA (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
17. CANLI U., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., KARAÇAM A., The effect of motoric performance on shooting skill of basketball players, European Conference on Science, Art Culture-Prague/CZECHIA (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
18. CANLI U., TOKSÖZ İ., ÖZMUTLU İ., Assessment of multiple intelligence domains,socio economic levels,body compositions and skills of basketball players, The International Balkan Conference in Sport Sciences-Bursa/TURKEY (21.05.2017-23.05.2017).
Özet bildiri
19. CANLI U., The effect of strength trainings by using theraband on the motor skills and shooting performance of basketball players, 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research-Rome/ITALY (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
20. CANLI U., Adölesan basketbolcuların somatotip profillerinin biyomotorik özelliklere ve beceriye etkisi, 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (01.11.2016-04.11.2016).
Özet bildiri
21. CANLI U., GÜNAY M., The relation between the anthropometric,biomotor and physiological characteristics of secondary school children and their academic success levels, 3.İnternational Balkan Conference in Sport Sciences-Tetova/MACEDONİA (27.05.2016-28.05.2016).
Özet bildiri
22. CANLI U., GÜNAY M., Basketbol oynayan erkek çocukların akademik başarılarının bazı değişkenler ile ilişkisi, Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (Usbak) 10-13 Eylül 2015-Çanakkale/TÜRKİYE (10.09.2015-13.09.2015).
Özet bildiri
23. CANLI U., TOKSÖZ İ., SÜT N., TAŞKIN C., Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları, 4th International Conference on Science Culture and Sport-Ohri/MACEDONİA (22.05.2015-26.05.2015).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. CANLI U., 12-14 yaş basketbolcuların antropometrik özellikleri,biyomotorik performansları ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi, 6.Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu-EDİRNE (18.05.2017-19.05.2017).
Özet bildiri